Ekstraordinært årsmøte 20. des

Saker

1. Innmelding i Norges Basketballforbund

Idrettslaget har prøvd ut basket, og det er god interesse; ca 40 har vært med i alderen 8 til ca 25.

For å kunne delta i turneringar / spele kampar, og for kunne nytte basketforbundet sine forsikrinsordningar for dei over 13 år, så idrettslaet vera medlem Norges basketforbundet.

Det er kun kostnader dersom ein meld seg på seriespel.

2. Innmelding i Norges cykleforbund

Det er interesse for stisykling, og det er planar om å få til ein dirttrack-bane. Dette er basert på private initiativ. Det er eit ønske om arbeidet vidare med å få til meir organisert aktivitet rundt stisykling og dirtrack, at idrettslaget melder seg inn i sykkelforbundet.

Det er ei innmeldingsavgift på kr 4,000. Samt lagkontigent på kr 3,250 (under 20 medlemmer)/4,250(under 50 medlemmer)

For meir info:   Innmelding av ny klubbEmpty
Click + to add content