Årsmøte - 27. mars kl 19:30

Om årsmøtet

Årsmøtet arrangeres på Klubbhuset i Ølen. Alle som har vært medlem av idrettslaget i minst én måned, fyller minst 15 år det kalenderåret årsmøtet avholdes, og har oppfylt sine økonomiske forpliktelser til idrettslaget, har stemmerett.

Dei som ikkje har anledning til å møte fysisk, kan delta på Teams: Link til Teams-møte

Dokumenter

Regnskap, budsjett,  årsrapportar og plan for sykkelgruppa finn de her: Dokumenter - årsmøtet 2023

Saker

 1. Godkjenne de stemmeberettigete
 2. Godkjenne innkallingen
 3. Godkjenne sakslisten
 4. Godkjenne forretningsorden
 5. Velge dirigent
 6. Velge referent
 7. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
 8. Behandle idrettslaget årsberetning
 9. Rapport frå Kontrollkomiteen
 10. Behandle regnskap for 2022
  Driftsresultatet er eit overskot på kr 567,542. Resultatet er kunstig høgt då inntekter for fotballskulen i 2021 blei inntektsført i 2022, samt at ein var litt seine med kontingentinnbetalingane i 2021. Justert for dette er årssesultatet  berekna til eit overskot på omlag 350,000.
 11. Vedta idrettslagets budsjett for 2023
  Ein budsjetterer med eit overskot på kr 150,000.
 12. Planer for sykkelløype-prosjekter
  Sykkelgruppa legg fram sine planar til vurdering av Årsmøtet
 13. Planer for E-sport
  Hovedstyret legg fram arbeidet til nå og forslag til vegen vidare i forhold til E-Sport
 14. Kontingentsamarbeid med andre klubbar
  Hovedstyret innstiller på at hovedstyret får mandat til å forhandle fram avtaler med interesserte naboklubbar om ein gjensidig reduksjon på 30% for medlemmer som er aktiv i fleire klubbar.
 15. Plan for Klubbhuset
  Hovedstyret ønsker enda meir bruk av Klubbhuset, og ønsker innspel frå medlemmene, spesielt ungdommane kva som kan vera bra å ha av ustyr
 16. Mulighetsstudie for ein mindre hall
  Hovedstyret ønsker å å gjer ein moglegheitstudie for å anlegge ein mindre hall med 2-3 padletennis-baner og evt andre mindre plasskrevjande idretter
 17. Godkjenne kallenavn for Basketlag.
  "Ølen Funkys" vant avstemminga, knepent foran "Ølen Northwind"
 18. Fastsette medlemskontingent
  Hovedstyret innstiller på at ein ikkje gjer endringar i kontingentane (bortsett fra det som evt blir bestemt i sak 13 ang. kontingentsamarbeid)
 19. Valg - hovedstyret
  Valgkomiteen legg fram sine kandidatar til hovedstyret
 20. Valg - representant til Vindafjord IdrettsrådEmpty
Click + to add content