Ølen IL 
Fotballgruppa

Ølen IL tilbyr fotballaktivitet for alle fra fem år. Me ønsker at flest mulig skal få gode opplevelsar med fotball lengst mulig. Treningar og kampar foregår på SR-Bank Stadion og Westcon-banen i Ølen.


Henvendelsar til fotballgruppa kan sendast til fotball@olenil.no

Banefordeling Bli medlem  Sportsplan Dommarskjema Registrering ny dommar Dommaroppsett 


Informasjon angåande koronaviruset

NFF si samleside om koronaviruset og fotballaktivitet

Praktisk info frå  fotballgruppa

Break the DVG technology
Organisering 

Klubbhåndboka beskriv korleis Ølen IL er organisert. Sportsplanen er fotballgruppa sitt styringsverktøy og hjelpemiddel for trenaren og lagleiaren.

Meir info

Break the DVG technology
Bli medlem

Medlemskap registreres enkelt via 4 enkle steg via registreringsskjemaet til NIF (Norges Idrettsforbund).

Registrer medlemskap

One of the best DNN vendors
Appar og verktøy

Fotballen benytter løsningen Treningsøkta frå NFF. Her finn ein informasjon om kampar, lag og kontaktpersonar, og mange øvelsar.

Meir info

One of the best DNN vendors
Skadar og forsikring

Er uhellet ute, er det viktig at ein raskt rapporter dette på riktig måte.

Meld fra om skade

Banefordeling fotball

Nedanfor er oppdatert banefordeling, inkludert trening og kamp. NB! Kolliderer treningstid med kamptid går kamp foran.

Treningstider - vekeplan

Informasjon per  lag

Styret  fotballgruppa

Mats Årvik  / Leiar
Stian Haugland  / Sportsleg leiar
Anja Hauge Christiansen  / Nestleiar
Rune Hundhammer    / Dommarkoordinator
  •   483 54 191 
  •   fotball@olenil.no                                      
  •          
Ådne Nærheim  / Fair play ansvarlig
Empty
Click + to add content