Slodding av banen

NB! Unngå slodding av våt bane

Innledning

På grunn av at gummigranulatet forflytter seg noe under bruk, må banen sloddes jevnlig med en slodd av stive nylonbørster. Dette gjelder spesielt på de mest utsatte stedene på banen, i straffefeltet og rundt midtsirkelen.

Hvorfor?

 • - Avretting av gummigranulat for en jevn overflate/ballrulle
 • - Bidrar til at fibrene løftes og holder seg stående 
 • - Ved unnlatelse av slådding vil dette medføre at banen påf partier vil ha lite gummi, mens andre steder har for mye gummi. 
 • - Spillegenskapene på banen vil også bli forskjellig rundt omkring på banen ved unnlatelse av slodding. For lite innfyll vil også kunne føre til at fiberen «legger seg».

Hvordan?

 • - Slodden monteres på 3-punkten på kompakttraktoren eller ATVen 
 • - Hastighet 10 km/t 
 • - Kjør primært på langs av banen 
 • - Snu utenfor banedekket dersom mulig 
 • - Børst alltid av granulat som har samlet seg på redskap etter avsluttet arbeid (inne på banen) Innstillinger 
 • - Kost skal justeres slik at den avretter gummigranulatet, men uten at den drar med seg for mye Gummi.  
 • - Det anbefales det at bakerste kosterekke går litt dypere enn de foran.


Empty
Click + to add content