SR-Bank Stadion

Banen har kunstgras av topp kvalitet, med gummipad under. Banen blei oppgradert i 2019. Det er fire 11-er mål, fire 7-er mål og åtte 5-er mål.

Garasjen har ballar, vestar, kjegler o.l. som kan brukast gratis. I tillegg er det ein fotballdart som kan lånas (sjå pris under)

To garderober er tilgjengelig. Banen kan lånast med eller utan garderobe, og eventuelt i kombinasjon med Klubbhuset.

Prisar


Beskrivese Pris
Heil bane 1000 kr/time
Halv bane 550 kr/time
Garderobe (uten dusjing) 200 kr/garderobe
Garderobe (med dusjing) Avtales (pga varierande strømprisar)
Fotballdart (3m høg) 250 kr

Ved langtidsleige kan eigne prisar avtalas


Reglement

  1. Kunstgressbanen skal normalt bare brukes til fotballtrening eller undervisnings- og forskningsvirksomhet.
  2. Kunstgressbanen vil være åpen hele året dersom værforholdene tillater det.
  3. På kunstgressbanen skal det bare brukes skotøy som er beregnet for kunstgress. Skruknotter er ikke tillatt.
  4. Det er ikke tillatt å røyke eller bruke tyggegummi innenfor stadiongjerdet, da glødende sigarettstumper og tyggegummi vil kunne påføre banedekkene ubotelige skader.
  5. Glassflasker eller glasstøy må ikke tas med.


Vilkår

  1. Alle brukere/leietakere skal rydde anlegget etter seg, og alt utstyr skal settest tilbake til oppbevaringssted tilrettelagt dette.
  2. Dersom rydding ikke gjøres, vil det kunne medføre utfakturering av en ekstra leietim

  3. Sikkerheten ved bruk av anlegget skal ivaretas av brukergruppens leiere/trenere.

  4. Lærere/leiere/trenere/brukere skal se til at det kun benyttes skotøy som er høvelig for banens underlag.
Empty
Click + to add content