Ølen IL 
Spørsmål og svar

Her finn du svar på nokre av dei mest stilte spørsmåla som idrettslaget får. 

Finn du ikkje svar på det du lurer på? Kontakt oss gjerne.

Kom i kontakt

Koss fungerer det med pantebodene

Sjå informasjon om panteboder og anna dugnadsrelatert informasjon her

Har me buss tilgjengelig for å kjøre laget?

Me har buss tilgjengelig via Circle K Ølensvåg, men me oppmodar framleis foreldre til å fortsette med å køyre privatbilar til kampane. Det betyr mykje for ungane at de foreldre er med å heiar på dei.

Det er samtidig ein kostnad forbunde med leige av buss så difor har hovedstyret nokre retningsliner:

- Nyttas  i hovudsak av lag fra 13 år og oppover.

- Nyttas i hovudsak til bortekampar med lengst avstand.

- Første mann til mølla gjelder ved bestilling.

- Bussen MÅ ryddast etter bruk.

Sjåføren av bussen må ha førarkort av type D1 (D1E) eller D (DE) og gyldig sjåførkort.

Bussen bestilles ved å sende e-post til post@cko.as. Nøkler fås på Circle K Ølensvåg.


Utlevering / retur av drakter

Dersom du maglar eller skal returnere drakter så tar du kontakt med lagleiar for laget ditt.